Några små spel

Dessa spel behöver programspråket Ruby.

Spara programmen som en fil och kör dom med ruby.

$ cat fint_namn.rb                                       
#!/usr/local/bin/ruby

puts "Vad heter du?"
namn = gets.strip()

n = namn.downcase()
fina = ["simon", "peter", "anna", "boel"]

if fina.any? { |f| f == n } then
 puts "#{namn}, det var ett superfint namn!"
 puts "Låt oss fira ..."
 (1..4).each { |i| puts "Hurra #{namn}" }
else
 puts "#{namn} var ett FULT namn!"
end
$ ruby fint_namn.rb

Du kan också göra programmet exekverbart och köra det utan ruby framför.

$ chmod +x fint_namn.rb
$ ./fint_namn.rb

Du kan också testa att köra i browsern via tex. repl.it

Vad heter du

Ett spel om namn.

#!/usr/local/bin/ruby

puts "Vad heter du?"
namn = gets.strip()

n = namn.downcase()
fina = ["simon", "peter", "anna", "boel"]

if fina.any? { |f| f == n } then
 puts "#{namn}, det var ett superfint namn!"
 puts "Låt oss fira ..."
 (1..4).each { |i| puts "Hurra #{namn}" }
else
 puts "#{namn} var ett FULT namn!"
end

Gissa talet

Ett spel om tal.

#!/usr/local/bin/ruby

tal = rand(1000)
antal_gissningar = 0
puts "Gissa vilket tal jag tänker på?"

loop do
 gissning = gets.to_i
 if tal < gissning then
  puts "Nej, det är mindre. Gissa igen ..."
 elsif tal > gissning then
  puts "Nej, det är större. Gissa igen ..."
 end
 antal_gissningar += 1
 break if tal == gissning
end

puts "Rätt med bara #{antal_gissningar} gissningar"

Hänga gubbe

Klassiskt hänga gubbe spel.

#!/usr/local/bin/ruby

# Hänga gubbe
#  _______
#  |//   |
#  |/   (_)
#  |   \|/
#  |    |
#  |   / \
#  |
# __|__
#

ord = "julskyltning".split(//)

def korrekta(gissning)
 gissning.reject{ |c| c == '-' }.uniq.size
end

gissade = ord.collect { |c| '-' }
antal_gissningar = 0

puts "Gissa vilket ord jag tänker på?"
loop do
 puts gissade.join(' ')
 puts
 puts "Gissa en ny bokstav?"
 ny = gets[0]
 antal_gissningar += 1
 gissade = ord.zip(gissade).collect { |pair| pair[0] == ny ? ny : pair[1] }
 break if ord == gissade
 break if antal_gissningar - korrekta(gissade) > 11
end

if (antal_gissningar - korrekta(gissade)) > 11
 puts "Ledsen du blev hängd ..."
else
 puts ord.join(' ')
 puts "Du klarade det! Bara #{antal_gissningar - korrekta(gissade)} av #{antal_gissningar} felaktiga gissningar"
end

Ekvationer

Inspiration från NOMP och Plato.

#!/usr/local/bin/ruby

# 1 + 7 - X = 3 Vad är X?
def add_sub_mul
 ops = ['+', '-', '*']
 o = [rand(3), rand(3)]
 vars = [rand(10), rand(10), rand(10), 0]
 left = "#{vars[0].to_s} #{ops[o[0]]} #{vars[1].to_s} #{ops[o[1]]} #{vars[2].to_s}"
 vars[3] = eval left
 x_pos = rand 4
 x = vars[x_pos]
 vars[x_pos] = 'X'
 puts "#{vars[0].to_s} #{ops[o[0]]} #{vars[1].to_s} #{ops[o[1]]} #{vars[2].to_s} = #{vars[3].to_s}"
 return x
end

# (1 + X) / 2 = 4 Vad är X?
def add_sub_div
 ops = ['+', '-']
 c = 1 + rand(9)
 d = 1+rand(9)
 a = 2*rand(c*d)
 o = 0
 o = 1 if a > c*d
 b = eval "#{ops[o]}(#{(c*d).to_s}-#{a.to_s})"
 vars = [a,b,c,d]
 x_pos = rand 4
 x = vars[x_pos]
 vars[x_pos] = 'X'
 puts "(#{vars[0].to_s} #{ops[o]} #{vars[1].to_s}) / #{vars[2].to_s} = #{vars[3].to_s}"
 return x
end

n = 5
correct = 0
puts; puts "Vad är X i följande ekvationer?"; puts
(1..n).each { |i|
 f = [:add_sub_mul, :add_sub_div][rand(2)]
 x = Kernel.send(f)
 print "X = "
 ans = gets.to_i
 if x == ans
  puts "Du har helt rätt!"; puts
  correct += 1
 else
  puts "Tyvärr fel svar. Rätt svar är #{x.to_s}"; puts
 end
}
puts "Du hade #{correct.to_s} av #{n.to_s} korrekta svar"

Multiplikation


#!/usr/bin/env ruby

(0..24).each() do |n|
 print "#{(3*n).to_s}. #{(1+rand(9)).to_s} * #{(1+rand(9)).to_s} =\t\t\t"
 print "#{(3*n+1).to_s}. #{(1+rand(9)).to_s} * #{(1+rand(9)).to_s} =\t\t\t"
 puts "#{(3*n+2).to_s}. #{(1+rand(9)).to_s} * #{(1+rand(9)).to_s} ="
end