Lösning på problemet med repet över Vänern

D = jord radie = 500 mil
d = djupet på repet mitt i vänern
s = längden på linan = 10 mil
alfa = minsta vinkeln i triangel med hypotenusan D, cos (alfa) = D - d, sin (alfa) = s / 2
sin ( alfa ) = (s/2) / D = 5/500 = 1/100 ~ alfa (radianer)
d = D - D*cos(alfa) = 500 (1-cos(1/100)) ~ 250 m