How does "Fractional Reserve Banking" work?

I have had a very long discussion among friends on how "fractional reserve banking" really works. It is popularly stated that banks create money "out of nothing" (in nihilo). I questioned that banks could "create" money (with no source) as this is only allowed by the federal bank.

It turned out that I was correct in this assumption. Banks does not lend out money that doesn't exist, but may however lend out a certain fraction (how large this fraction is is regulated by the government) of the money that other customers put on their bank account.

You could view this as money are created, because the sum of the money on the bank account and the sum of money lent to customers are bigger than the money only on the bank accounts. But if you try to use all this amount of money the system fall apart. All customers cannot use the deposited money (at the same time) with no less than the bank are taking back the money lent to customers (there is just not enough money). In practice this never occurs and the fraction left in possession of the bank is used to cover for people using money on their bank accounts.

This argument finally had to be resolved by friendly asking a professor in makro economics to answer a few questions. The questions and answers are unfortunately in Swedish.

Questions, in Swedish

Hej, jag har haft en lång livlig debatt med några vänner angående hur
"fractional reserve banking" egentligen fungerar.
Jag fick ett tips från en av dina studenter (Stefan Öster) om dina
föreläsningar i makroekonomi. Dessvärre kunde Stefan inte ge ett
tillräckligt utförligt svar för att stänga diskussionen. Har även sökt
svar på internet men svaren går isär.

Om ni skulle kunna hjälpa oss att reda ut några frågor kring detta
skulle jag förstås vara mycket tacksam.

 1. Man säger att man, i fractional reserve banking, skapar pengar "ur
  ingenting" (ex nihilo). Den konkreta frågan är om det är inlånade
  pengar som i sin tur blir utlånade som man avser. För att dra det till
  sin spets kan en bank låna ut pengar om dom inte har motsvarande
  inlånade pengar?

 2. Det sägs också att "fractional reserve banking" skapar mer pengar i
  ekonomin och därmed stimulerar ekonomin. Om banken "endast" lånar ut
  inlånade pengar (beroende på svaret i 1) så skapas väl lika många
  skulder som tillgångar? Stimulerar detta verkligen ekonomin?

 3. En fråga (som förmodligen inte går att svara kort på) är om
  "fractional banking" är en huvudsaklig orsak till den tillväxtbaserade
  ekonomi som vi för tillfället har.

Mvh / Peter Ljung

Answers, in Swedish

Hej Peter!

Jag gör ett försök att svara.

 1. Det är inlånade pengar som i sin tur blir utlånade som avses. En bank kan inte låna ut pengar som den inte har. Banken kan komma över pengar antingen genom inlåning (insättningar), eget kapital (aktieägare tillför kapital) eller upplåning (banken lånar pengar genom att utfärda skuldebrev).

 2. Banker skapar pengar genom utlåning. Det är dock en process som består både av utlåning och inlåning. Antag att person A sätter in 100 000 kronor. Antag vidare att banken vill ha en reservkvot (reserver, d.v.s. fysiska pengar i banken, dividerat med total inlåning) på 10 procent. Banken vill då behålla 10 000 kronor och låna ut 90 000 kronor för att reservkvoten ska bli 10 000/100 000 = 10 procent. Person B lånar då 90 000 kronor för att köpa en bil av person C. Person C sätter sedan in pengarna på banken därför att han föredrar att spara dem. (Resonemanget hade blivit detsamma om C hade köpt något av D som hade köpt av E som hade satt in pengarna. Förr eller senare hamnar de hos någon som vill spara dem.) När person C sätter in pengarna i banken får banken en total inlåning på 100 000 + 90 000 = 190 000 kronor och reserver på 10 000 + 90 000 = 100 000 kronor. Reservkvoten överstiger då kraftigt 10 procent, varför banken på nytt vill låna ut pengar för att få ner reservkvoten. Om banken lånar ut 81 000 kronor blir de kvarvarande reserverna 100 000 - 81 000 = 19 000 kronor, vilket är 10 procent av den totala inlåningen. Om person F lånar pengarna för att köpa något av person G och person G vill spara pengarna kommer 81 000 kronor till att sättas in i banken. Banken vill då låna ut 90 procent av de här 81 000 kronorna. I varje steg ökar den totala inlåningen. Och eftersom den totala penningmängden är summan av alla betalningsmedel individer och företag i ekonomi förfogar över ökar penningmängden varje gång den totala inlåningen ökar eftersom tillgodohavande på ett bankkonto är betalningsmedel som någon förfogar över och kan köpa saker för. Den totala penningmängden ökar därför genom bankernas utlåning (och individernas inlåning).

 3. Företeelsen pengar och ett modernt bankväsende och en modern finansiell sektor brukar anses vara en förutsättning för den tillväxttakt vi har (och då tänker vi genomsnittlig tillväxt över en lite längre tidsperiod). Utan de förutsättningarna hade tillväxten varit betydligt lägre, så det är en viktig orsak. Det är dock en viktig orsak av flera.

Hälsningar

Pontus Hansson

References