Kan kapitalismen vara hållbar?

Det är få som ifrågasätter kapitalismen idag. Inte ens på vänsterkanten tror man att man kan ha ett samhälle utan någon form av, förvisso reglerad, kapitalistiskt system där man utnyttjar människors drivkraft att arbeta och tjäna pengar för egen vinning, för att ge ett ökat välstånd och tillväxt för alla i landet som helhet.

Men fungerar verkligen ett kapitalistisk system på vår jord med begränsade resurser? Jag tror att svaret är NEJ och det trots allt prat om grön omställning och en hållbar utveckling.

Kapitalismen är så framgångsrik för att det är ett system som möjliggör människors strävan att hela tiden vilja ha mer.

Vad vill vi ha mer av? Tidigt i historien var det rimliga krav som mat och tak över huvudet. Lite senare var det ännu bättre tak över huvudet och ännu mer och bättre mat, tillgång till billiga transporter över jorden, en sjukvård som kan bota våra sjukdomar och rätt till en ålderdom där man inte behöver arbeta. Fortfarande rimligt eller hur?

Vad vill vi ha om vi har ännu mer pengar? Kanske en extra bil, ett extra hus, en hemmabiosalong, en extra semesterresa kanske en båt och så vill vi såklart äta riktigt gott och ha den bästa sjukvård som pengar kan ge oss. Vad skulle vi annars ha våra pengar till?

Grundproblemet är att detta system driver på exploatering av våra begränsade resurser på jorden till den milda grad att vi människor idag producerar mer material än den totala biomassan[^1].

Men om vi reglerar systemet så att vi bara tillåter hållbara produkter? Hållbara produkter är förstås mycket bättre än icke hållbara produkter. Grön betong är såklart bättre än vanlig betong[^2], vindkraft är bättre än kolkraft, nya elektronik produkter som konsumerar mindre ström är förstås bättre än gamla osv. Men jag kan fortfarande inte se hur oändligt ökad konsumtion, trots bättre produkter, någonsin skulle kunna vara hållbart.

Jag tror inte ens att konsumtion i sin renaste form dvs. "ren energi" är hållbar. Tänk om, i den bästa av alla världar, vi skulle ersätta all konsumtion med digitala upplevelser som bara skulle konsumera ren energi. Inte ens ”ren” energi från t.ex.. sol, vind eller fusionskraft kan vara hållbar om vi inte begränsar användningen[^3]. Samtidigt måste vi erkänna att den mesta av vår konsumtion ligger eoner från denna typ av konsumtion.

Vad är det som gör att vi människor skiljer ut oss från andra djur på vår planet som mer verkar leva i samklang med naturen? Är det bara människor som vill ha mer? Nej inte alls. I naturen verkar det snarare finnas en inneboende självreglering som gör att ingen art totalt tar över alla tillgångar. Alla arter hålls på plats i sin nisch av det ekologiska systemet utan att expandera över dess tillgångar. På en övergripande nivå kan vi förstå varför det måste vara så. Om en art levde över sina tillgångar så skulle tillgången snart vara utraderad vilket i sin tur skulle hindra utvecklingen. Naturen verkar sträva mot den fantastiska diversitet av djur och växter som befolkar vår planet.

Problemet med oss människor är att vi har lyckats ställa oss över dessa naturliga begränsningar, men vi har fortfarande kvar vår drivkraft att expandera över våra tillgångar.

Så kan vi göra någonting åt situationen? På något sätt måste vi ersätta vår omåttliga strävan mot mer, mot en strävan mot nöjdhet eller måttlighet.

Vad kan vi ha som mål i stället?

Samtidigt måste vi begränsa antalet människor som befolkar vår jord.

På kort sikt skulle man kunna utnyttja den otroliga mängd kapital och makt som genererats så här långt till att snabbt och totalt ställa om vår värld för att rädda den. Det krävs förmodligen "bara" att några promille av dom största kapitalisterna i världen använder sina tillgångar enbart för ett gott syfte att rädda världen från dom mest akuta problemen på kort och medellång sikt. Förmodligen skulle det krävas bara en mindre del av det totala kapitalet för att t.ex. köpa upp och rädda dom få naturresurser i form av skogar som finns kvar för att låta den stå kvar.

Om vi lyckas med det, måste vi ändå ta tag i problemet med kapitalismen i sig som gör att vi ständigt strävar efter mer och mer tillgångar. Så kapitalet och makten måste också användas för att ersätta det kapitalistiska systemet själv med något mer hållbart. Ungefär som en välvillig diktator[^4] som avskaffar sin egen makt.

Kan det vara så att även våra starkaste kapitalister också har kommit till insikt att oändlig tillväxt är omöjlig om man stannar på jorden[^5]. Lyckas vi med att frigöra oss från jorden begränsade resurser kan vi kanske tänka om.

[^1]: Human-made materials now outweigh Earth's entire biomass – study)
[^2]: Skanska har tex. Grön betong men samtidigt håller jordens sand på att ta slut, Why the world is running out of sand
[^3]: Bara värmeutvecklingen som nödvändigtvis måste utvecklas från ett obegränsat uttnyttjande av ren energi har miljökonsekvenser. Sedan har vi förstås dom konsekvenser som man får från utvinningen av energi.
[^4]: Benevolent dictatorship är en form av välvillig diktatur
[^5]: Elon Musk Space X, Richar Branson Virgin Galactic och Jeff Bezos Blue Origin är några exempel på initiativ som försöker ta oss från jorden yta