Wiki2
KlagshamnTips (changes)

Showing changes from revision #1 to #2: Added | Removed | Changed

Instiki tips

 • Lägg in alla länkar korrekta sidor i listan under

  Lägg in alla länkar på korrekta sidor i listan under WebKarta/www/wiki/show/WebKarta . Alla olänkade sidor tar man lätt bort under “Edit web”.

  WebKarta . Alla olänkade sidor tar man lätt bort under “Edit web”.
 • Välj enkla namn nya sidor utan åäö och speciella tecken. Se

  Välj enkla namn på nya sidor utan åäö och speciella tecken. Se WebKarta/www/wiki/show/WebKarta för en översikt över redan tillagda sidor. Sidnamnet är en del av URLen och bör därför hållas enkel.

  WebKarta för en översikt över redan tillagda sidor. Sidnamnet är en del av URLen och bör därför hållas enkel.
 • Markup språket som används på denna hemsida heter textile/tools/textile/ som fungerar som en enklare språk än HTML. Mer information om textile hittar ni “här”:http://textism.com/tools/textile/.

Instiki begränsningar

 • Omdefierade länkar räknas inte. inte..