Wiki2
KlagshamnTips

Instiki tips

  • Lägg in alla länkar på korrekta sidor i listan under WebKarta. Alla olänkade sidor tar man lätt bort under “Edit web”.
  • Välj enkla namn på nya sidor utan åäö och speciella tecken. Se WebKarta för en översikt över redan tillagda sidor. Sidnamnet är en del av URLen och bör därför hållas enkel.

Instiki begränsningar

  • Omdefierade länkar räknas inte..